Polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne

Firma Jacek Król Praktyka Prywatna , ul. Staszica 9AB/U3, 65-246 Zielona Góra , adres e-mail: info@dermasana.pl, nr telefonu 733 113 710 w godzinach Pon – Pt : 9.30 – 18.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: dermasana.pl (dalej Sklep) szanuje prawo użytkowników korzystających ze Sklepu do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument informuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane dane, przekazane przez Użytkowników.

 

Firma Jacek Król Praktyka Prywatna dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystywaniem tych danych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Sklep zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich zasobów w sposób anonimowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktów, konieczne jest nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub wypełnienie formularza kontaktowego.W formularzu kontaktowym należy podać imię i adres mailowy.

 

Pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do przesłania szerszych informacji o ofercie Sklepu. Ich podanie ma charakter dobrowolny, a użytkownik sam decyduje o tym które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

 

Administratorem zbieranych danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony jest Jacek Król Praktyka Prywatna,  ul. Podgórna 45, 65-246 Zielona Góra, adres e-mail: info@dermasana.pl, nr telefonu 733 113 710 w godzinach Pon – Pt : 9.30 – 18.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: dermasana.pl. Firma Jacek Król Praktyka Prywatna przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Firma Jacek Król Praktyka Prywatna, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Firma Jacek Król Praktyka Prywatna może wyjawić anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalająca identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe firma Jacek Król Praktyka Prywatna gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres info@dermasana.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres wskazany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

Zabezpieczenie danych

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Firma Jacek Król Praktyka Prywatna zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

Informacje dodatkowe

Firma Jacek Król Praktyka Prywatna umieszcza na stronie tavanastudio.com linki umożliwiające usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od firmy Jacek Król Praktyka Prywatna.

 

Kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi, dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania można kierować na adres: info@dermasana.pl lub pisemnie, kierując swą korespondencję na adres, podany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.