Jakie są przeciwwskazania co do zastosowania laseroterapii?

Przeciwwskazania do laseroterapii są uzależnione od typu lasera jaki może zostać użyty do zabiegu, jak i od rodzaju zabiegu. Poszczególne przeciwwskazania podlegają indywidualnej interpretacji przez lekarza, wszystkie są omawiane podczas wywiadu lekarskiego.